#foto – denne ble ikke brukt i helgen og mandagen ble ikke lett . #guttasJulebord #læring

From my Nokia. I’m @heidenstrom on Twitter www.bjornheidenstrom.com www.facebook.com/heidenstrom

Facebook Comments