Ekspedisjonen følger kostholdsplan fra Olympiatoppen.

From my Nokia N8. I’m @Heidenstrom on Twitter and digital on www.bjornheidenstrom.com

Facebook Comments